Hoppa till innehåll

Denna kurs innehåller fem webbföreläsningar som alla behandlar Biokol på olika sätt. Kursen tar upp pyrolys och processen då biokol skapas, biokolets värdekedja, biokol i jord och urbana vegetationssystem, samt biokol för odling. Till varje föreläsning finns ett quiz där du kan testa dina kunskaper. Webbföreläsningarna har tagits fram med stöd från Region Skåne och VINNOVA, och är en del av projektet Rest till Bäst: biokol.org.

Foto: Oregon Department of Forestry

Gå till kurs

5 Videos 5 Quiz